Acyklowir wchłania się tylko nieznacznie z przewodu pokarmowego. Łatwo i szybko przenika do tkanek, również do oun, gdzie osiąga stężenie równe 50% stężenia we krwi. Biologiczny okres półtrwania wynosi 2,4 h. Wydala się przez nerki z moczem, głównie w postaci nie zmienionej.

Acyklowir jest dobrze tolerowany. Niekiedy obserwuje się jedynie zwiększenie stężenia azotu, pozabiałkowego i kreatyniny we krwi.

Zastosowanie acyklowiru ogranicza się wyłącznie do leczenia zakażeń wirusem herpes. Stosuje się go w następujących zakażeniach: