Aerozol (aerosol) Jest postacią leku stanowiąca rozproszenie płynnej lub stałej substancji leczniczej w powietrzu, wytworzonej dzięki opakowaniu o specjalnej konstrukcji. Istnieją następujące rodzaje aerozoli: roztwory, zawiesiny, emulsje j piany.

Wskazania. Zmiany zapalno-wysiękowe powikłane wtórnym zakażeniem bakteryjnym, ropne choroby skóry, grzybice skóry wywołane przez dermatofity i grzyby drożdżakopodobne, zwłaszcza w obrębie fałdów

– 1 powierzchni zmacerowanych, zmiany zapalne o różnej etiologii w obrębie błon śluzowych (roztwory wodne). W przypadku nasilonych zmian zapalnych skóry stosuje się roztwory wodne barwników (nie alkoholowe)