Asparaginaza (Asparaginase0, Crasnitin) jest enzymem przekształcającym asparaginę do kwasu asparaginowego. Uzyskiwana jest z Escherichia coli i może być zanieczyszczona innymi enzymami wytwarzanymi przez te bakterie, np. aminohydroksylazę, a nawet śladowymi ilościami endo- toksyny.

Podstawą do zastosowania asparaginazy w chorobach nowotworowych było spostrzeżenie, że niektóre komórki nowotworowe wymagają do wzrostu obecności L-asparaginy, której same nie potrafią syntetyzować. Asparaginaza podawana dożylnie (dawka maksymalna 200 j./kg/24 h) w powolnym wlewie kroplowym powoduje natychmiastowe zniknięcie L-asparaginy z osocza.