Azotan srebra (Argentum nitricum) jest stosowany w postaci 5-20% roztworów i pałeczek (lapis) w postaci ołówków uzyskanych z mieszaniny azotanu srebra i azotanu potasowego. Podobnie działa siarczan miedziowy (Cuprum sulfuricum).

Wskazania. Przyżeganie nadmiernie bujającej ziarniny (np. w owrzo- dzeniach podudzi), gruźlicy skóry twarzy lub błon śluzowych.