Do oznaczania czynności kanalików nerkowych używana jest fenolosuł- fonaftaleina (czerwień fenolowa). Barwnik podaje się dożylnie w postaci rozpuszczalnej w wodzie soli sodowej w ilości 6 mg lub domięśniowo w dawce 2-lcrotnie większej, a następnie pobiera się co 1 h mocz, w którym oznacza się stężenie barwnika. W ciągu 1 h przy prawidłowej czynności kanalików nerkowych wydala się 40-60% barwnika, a po 2 h łącznie 70-85%. Wydalenie w ciągu 1 h mniej niż 30% podanego barwnika wskazuje na uszkodzenie kanalików nerkowych. Barwnik jest wytwarzany w ampułkach zawierających w 1 ml 6 mg związku.

W diagnostyce skrobiawicy nerek używana jest czerwień Kongo (Con- go rubrum – sól sodowa kwasu difenylodiazo-Ł>is-/l-amino-naftaleno-4- -sulfonowego). Barwnik wychwytywany jest wybiórczo przez amyloid. Podaje się go dożylnie w ilości 0,1 ml/kg 1% roztworu, a następnie we krwi i moczu oznacza się stężenie barwnika. Jeżeli w ciągu 1 h stężenie barwnika we krwi wyniesie mniej niż 35-65%, to uzyskany wynik wskazuje na skrobiawicę. Barwnik jest produkowany w ampułkach zawierających w 10 ml 100 mg związku.