Spośród immunostymulatorów pochodzenia roślinnego szeroko stosowany jest wyciąg z liści aloesu – biostymina. Wykazuje ona wyraźne powinowactwo do układu chłonnego i granulocytarnego. Stymuluje granu- lopoezę: wzmaga zdolność pochłaniania, degradacji i rozpoznawania antygenów. W podawaniu długotrwałym hamuje degradację antygenu. Biostymina nasila odpowiedź humoralną: we krwi obwodowej zwiększa się liczba limfocytów B.

Biostymina stosowana jest w przewlekłych i nawracających zakażeniach, łuszczycy, niedoborach odpornościowych oraz dysfunkcjach wytwarzania immunoglobulin. Niektórzy zalecają także podawanie jej jako środka detoksykacyjnego, przyspieszającego ziarninowanie, odnowę tkanek i gojenie ran. Przeciwwskazana jest w niewydolności krążenia i czynnej gruźlicy. Podaje się (amp. 1 ml) domięśniowo co drugi dzień jest dobrze tolerowana.