Chlormetyna silnie drażni tkanki i w związku z tym może być podawana tylko dożylnie, w dawce najczęściej 0,2-0,4 mg/kg. Dawkę tę można rozdzielić na 3 kolejne dni lub wstrzyknąć jednorazowo.

Działania niepożądane chlormetyny objawiają się utratą łaknienia, nudnościami. Rzadziej pojawia się wysypka (uczulenie) albo półpasiec (aktywacja zakażenia wirusowego). Może także wystąpić zakrzepowe zapalenie żyły, do której wstrzykiwano chlormetynę. Chlormetyna uszkadza czynność krwiotwórczą szpiku. Bardzo podatne na toksyczne działanie chlormetyny są megakariocyty, co objawia się okresową trombocy- topenią nawet po jednorazowym wstrzyknięciu leku. Małe dawki chlormetyny (0,02-0,05 mg/kg) mają nieswoiste działanie przeciwzapalne i pobudzają procesy reparacyjne. Chlormetynę stosuje się głównie w chorobie Hodgkina i w innych nowotworach wywodzących się z tkanki lim- fatycznej. Chlormetyna jest również stosowana w stwardnieniu rozsianym, w zapaleniu nerwu wzrokowego i w innych stanach zapalnych tkanki nerwowej, ale bardziej celowe jest stosowanie nowszego ..leku alkilującego – BCNU (rozdz. 14.2.2.7). W długotrwałym leczeniu lekami alkilującymi konieczna jest okresowa kontrola leukocytozy i trom- bocytozy.