Cyklosporyna A (Sandimmune) niezależnie od aktywności antybiotycz- nej wykazuje również silną aktywność supresyjną w stosunku do układu odpornościowego. Otrzymywana z Trichoderma pylosporum ma określoną budowę chemiczną i m.cz. 1202. Jest związkiem chemicznie obojętnym, bogatym w hydrofobowe aminokwasy. Osłabia grasiczozależne odczyny humoralne oraz odpornościowe odpowiedzi komórkowe nie wykazuje przy tym mielotoksyczności. Uważa się, że działa poprzez komórki T. Nie wyklucza się jednak, że podana w odpowiednio dużej dawce wpływa również na komórki B. Przypuszcza się, że jej działanie skierowane jest specyficznie przeciwko komórkom T-pomocniczym (Helper).

Cyklosporyna A jest szczególnie aktywna immunosupresyjnie w transplantologii. Zapobiega odrzucaniu nerki, wątroby, trzustki, a ponadto osłabia reakcję GvH w następstwie przeszczepienia szpiku kostnego (początkowo 25 mg/kg/24 h, a następnie po 15 mg/kg/24 h). W remnatoidalnym zapaleniu stawów Oraz w łuszczycy podaje się cyklosporynę domięśniowo, początkowo w dawce 15 mg/kg/24 h, a następnie 8 mg/kg/24 h.