Jak widać jedne parametry mogą różnić się stosunkowo niewiele, natomiast inne mogą wykazywać aż 25-krotną różnicę. Według Hilla różnica czynności progestacyjnej chlormadinonu pomiędzy psem- i człowiekiem wynosi 45.: 1. A zatem trudno jest niekiedy odnieść efekt leku do reakcji wagowej.

Na podstawie powyższego przykładu można sobie wyobrazić,, jakie niespodzianki mogą się pojawić przy zastosowaniu u człowieka dawki wagowej leku testowanego uprzednio na zwierzętach. Należy podkreślić, że niejednorodność wyników testowania leku obserwowano nie tylko pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt, ale nawet w ramach tego samego gatunku, a nawet przy użyciu szczepów wsobnych. Wiele wysiłku włożono, aby zbadać, na czym to polega. Istnieje wiele czynników, które mogą zmienić odpowiedź na lek. Wśród nich wymienia się najczęściej masę ciała i ilość tkanki tłuszczowej, wiek, rasę, płeć, ciążę, pożywienie, skład flory jelitowej, porę roku i różne rytmy biologiczne, ruchliwość, temperaturę ciała, wilgotność powietrza, czynniki stresowe itd.

Inną przyczyną nieporównywalności wyników może być wielokierun- kowość działania tego samego mechanizmu leku w zależności od tkanki i receptora. Na przykład receptory (3-adrenergiczne znajdują się w tkankach serca, oskrzęli, naczyń oraz w tkance tłuszczowej i dlatego klasyczny lek (3-adrenolityczny – propranolol – może wywierać wpływ w zakresie czynności serca na częstość jego skurczów, przewodnictwo i kur- czliwość komór w naczyniach i w oskrzelach na opór przepływu (krwi lub powietrza), w zakresie metabolizmu natomiast na lipolizę i glikoge- nolizę.