DaktynGmycynę stosuje się w nabłoniaku kosmówkowym, w raku jąder, w guzie Wilmsa i w przerzutach różnego typu raków.

Mitramycyna (Mithramycin0) jest antybiotykiem o działaniu i toksyczności zbliżonej do daktynomycyny (p. rozdz. 14.2.5.4).

Daktynomycyna i inne antybiotyki o zbliżonym mechanizmie działania, np. Cactinomycin0 (Actinomycin C) i puromycyna, są często stosowane w badaniach biochemicznych.