Daktynomycyna (Dactinomycin0, Actinomycin D, Cosmegen) została wyosobniona ze Streptomyces parvulus i jest połączeniem trójcyklicznego chromoforu z dwoma cyklicznymi peptydami (tab. 14.1).

Mechanizm działania daktynomycyny polega na wiązaniu z resztami guaninowymi DNA i stabilizacji podwójnego ślimaka DNA, co uniemożliwia transkrypcję kodu DNA na rybosomalny RNA. W ten sposób dak- tynomycyna hamuje biosyntezę białek w rozmnażających się komórkach (nowotworowych i prawidłowych).

Daktynomycynę podaje się dożylnie. Około 50% dawki wydala się z żółcią, a 10% z moczem w formie nie zmienionej. Daktynomycyna jest podawana w dawce 15 (.ig/kg dziennie i do 50 !ig/kg w ciągu tygodnia. Pomimo tak małych dawek antybiotyk jest bardzo toksyczny, wywołuje uszkodzenie szpiku (głównie trombocytopenię), nudności, wymioty, biegunkę, zapalenie dziąseł i języka, owrzodzenie błon śluzowych, wykwity skórne i łysienie. Działanie toksyczne jest znacznie nasilone w przypadku jednoczesnej radioterapii.