Daunorubicyna (Daunorubicin hydrochloride0, Rubidomycin) jest amino- glikozydem wytwarzanym przez Stieptomyces peucetius. Daunorubicyna wywodzi się z grupy antracyklin zbliżonych budową do tetracyklin.

Mechanizm działania daunorubicyny jest zbliżony do mechanizmu działania daktynomycyny. Daunorubicyna wiąże się z białkami krwi, co przy częstym stosowaniu leku może wywołać kumulację. Większość antybiotyku wydala się z żółcią, a tylko 15% z moczem.