Farmakoterapia schorzeń narządu wzroku obejmuje leki stosowane ogólnie oraz leki stosowane miejscowo. W większości schorzeń narządu wzroku wystarcza miejscowe stosowanie leków w postaci kropli, maści, płu- kań oraz wstrzyknięć podspojówkowych. Ponadto w celu zwiększenia penetracji leku stosowana jest niekiedy jontoforeza. Można również stosować bezpośrednie podanie leków do komory przedniej gaiki ocznej, do ciała szklistego lub pozagałkowo.

Farmaceutyczne postacie leków ocznych powinny być izotoniczne oraz mieć pH zbliżone do 7,4. Miejscowo w oftalmologii nie należy stosować środków drażniących. Oddzielne zagadnienie stanowi jałowość leków okulistycznych. Wprawdzie z reguły leki te sporządza się i wydaje z apteki jako jałowe, to jednak już pierwsze ich użycie stwarza możliwość wprowadzenia bakterii. Dlatego też niezwykle dogodną postacią leków okulistycznych są tzw. opulety lub pojemniki zawierające jednorazowe dawki wyjałowionych maści lub kropli.