W celu zwiększenia skuteczności działania i rozszerzenia wskazań glikokor- tykosteroidy często kojarzy się z innymi związkami, np, o działaniu prze- ciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym, złuszczającym lub redukującym. Glikokortykosteroidy stosowane w opatrunkach okluzyjnych potęgują ich miejscowe działanie.

Działania niepożądane. Działania niepożądane wywierają szczególnie związki fluorowane i podwójnie fluorowane pochodne glikokortykosteroidów. Do najczęstszych należą m.in. zaniki skóry i tkanki podskórnej, rozszerzenie naczyń włosowatych (teleangiektazje), wybroczyny i rozstępy skóry, zaczerwienienie skóry, zwłaszcza twarzy (rubeosis steroidi- ca), zmiany o charakterze trądzika różowatego, ze szczególnym nasileniem wokół ust i powiek (deimatitis rosaceiformis, dermatitis peiioralis). W wyniku stosowania fluorowanych pochodnych na większe powierzchnie skóry (opatrunki okluzyjne), zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić powikłania ogólne (zespół Cushinga, hipokaliemia, osteoporoza, cukrzyca typu steroidowego, trądzik steroidowy i in.).

Wskazania. Stany zapalne skóry o podłożu uczuleniowym (uczulenie wczesne i późne) i nieuczuleniowym, fotodermatozy, wczesne okresy rozrostów iimforetykularnych, oparzenia I i 11°, niektóre postacie kliniczne łuszczycy, bliznowce, przewlekły liszaj' rumieniowaty, zmiany zapalne wysiękowe (powikłane wtórnym zakażeniem bakteryjnym wymagają stosowania preparatów steroidowych skojarzonych z antybiotykami lub innymi chemioterapeutykami).