Działaniami niepożądanymi są: wirylizacja, zatrzymanie wody z obrzękami, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, erytrocytoza i hiperkalcemia.

W raku trzonu macicy stosuje się kapronian hydroksyprogesteronu w dawce 1 g domięśniowo 2 razy tygodniowo.

W tabeli 14.2 przedstawiono zastosowanie leków przeciwnowotworo- wych w najczęściej spotykanych rakach narządowych oraz w białaczkach.