Dzieciom podaje się najczęściej w dawce 30-60 mg/m2 powierzchni ciała, dożylnie przez 3 dni lub raz w tygodniu.

Doksorubicyna (Doxorubicin hydrochloride0, Adriblastin) jest hydro- ksydaunomycyną o nieco lepszym współczynniku leczniczym. Stosuje się ją w raku pęcherza moczowego, oskrzeli, sutka i jajników.