Emetyna jest alkaloidem izochinolinowym znajdującym się w korzeniu wymiotnicy (Radix Ipecacuanhae). Jest ona, podobnie jak chinina, silną trucizną protoplazmatyczną o działaniu przeciwpierwotniakowym. Działa drażniąco na tkanki organizmu wyższego, podana doustnie powoduje odruchowe wymioty.

Emetynę (Emeiinum hydrochloricum) stosuje się w amebiazach, zwłaszcza w czerwonce amebowej, domięśniowo w dawkach 40-60 mg. Jest skuteczna zwłaszcza przeciw formom wegetacyjnym pełzaka czerwonki, znajdującym się zarówno w jelitach, jak i w wątrobie (ropnie pełzakowe wątroby). Ze względu jednak na znaczną toksyczność emetyna jest obecnie rzadko stosowana.