Fluoresceina znalazła również zastosowanie w rozpoznawaniu uszkodzeń mechanicznych rogówki. Wprowadzenie do worka spojówkowego 2% roztworu fluoresceiny w 3% roztworze wodorowęglanu sodowego powoduje zabarwienie na kolor zielony miejsca uszkodzenia rogówki, natomiast rogówka nie uszkodzona albo nie barwi się wcale, albo barwi się na kolor jasnożółty.

Bromosulfan (Bromosulftaleina) – sól sodowa kwasu fenylotetrabromo- sulftalowego – używany jest do badania aktywności hepatocytów, do pomiaru przepływu krwi przez wątrobę, a także w rentgenodiagnostyce wątroby i dróg żółciowych. Bromosulfan podaje się dożylnie w dawce 5 mg/kg, a następnie po 3 i 45 min pobiera się krew i oznacza stężenie barwnika w obu próbkach. Stężenie barwnika w pierwszej próbce przyjmuje się za 100%, a obecność barwnika w próbce drugiej wskazuje na uszkodzenie miąższu wątrobowego. Do diagnostyki miąższu wątrobowego używa się poza bromosulfanem Azorubin S oraz czerwień bengalską. Bromosulfan jest produkowany w 10 ml ampułkach zawierających 500 mg związku.