Fragmenty Fab tworzą kompleksy z chorobotwórczym antygenem, łatwiej eliminując w ten sposób czynnik zakaźny. Neutralizacji ulega toksyna tężcowa. Dezaktywuje się streptolizyna, hemolizyna gronkowcowa, pneumolizyna i streptohialuronidaza. Preparat zawierający fragmenty Fab jest skuteczny w profilaktyce i w leczeniu zakażenia wywołanego gronkowcem złocistym.

W lecznictwie stosuje się również preparaty zawierające immunoglobu- liny skondensowane, mające wybrane klasy immunoglobulin (Gamma-A- -Konzentrat, Gamma-M-Konzentrat i inne).