Właściwości przeciwpierwotniakowe mają związki organiczne arsenu, bizmutu i antymonu. Są to związki toksyczne – w tkankach uwalniają jony metali. Wyjątek stanowi melarsoprol i z tego powodu wyparł on wszystkie inne połączenia arsenu, które były dotychczas stosowane w leczeniu trypanosomiaz.

Związki pięciowartościowego arsenu (karbarson, tryparsamid, acetar- sol, glikobiarsol, melarsoprol) są stosowane w leczeniu trypanosomiazy, amebiazy i trychomoniazy. Związki trójwartościowego arsenu (mefarsen, neoarsfenamina) stosuje się w leczeniu kiły i trypanosomiazy.

Związki bizmutu stosuje się w leczeniu kiły i amebiazy. Związki antymonu (Stibophen – Fuadin) są stosowane w leczeniu trypanosomiazy, leiszmaniozy i bilharcjozy (schistosomatoza, przywrzyca).