Ichtiol (Ammonium sulfobituminicum, Ichthyolum). Jest produktem destylacji łupków bitumicznych, stosowanym najczęściej w maściach i pastach 2-10%, roztworach wodnych 1–5%, zasypkach i zawiesinach 2-10% oraz postaci czystej.

Działanie. Stosunkowo słabo redukujące, przyspiesza wchłanianie nacieków. Wskazania. Wyprysk, atopowe zapalenie skóry i in. W postaci czystej używany do leczenia czyraków.

Tumenol jest otrzymywany podobnie jak ichtiol z łupków bitumicznych. Stosowany w stężeniach 1-5-10% w postaci past, maści, papek i roztworów spirytusowych. Działanie, Słabo redukujące, poza tym m.in. keratoplastyczne, przeciw- świądowe. W zasadzie nie drażni skóry.