Do tradycyjnych dawniej szeroko stosowanych środków ochronnych należy tanina (w postaci 2-5% pudru tłustego z dodatkiem 5% lanoliny lub pasty) i chinina (2°/o maść lub pasta). Środki te obecnie są prawie nie stosowane, gdyż nie stwarzają pełnej ochrony przed działaniem słońca. Tanina jest nietrwała i ulega rozkładowi pod wpływem promieni słonecznych. Chinina zaś nie pochłania wystarczająco promieni widma słonecznego, działa poza tym silnie uczulająco.

Ze środków osłaniających działających poprzez rozproszenie, a nie pochłanianie promieni słonecznych stosowano dawniej pudry, zawiesiny lub pasty zawierające m.in. tlenek cynkowy, dwutlenek tytanu.

W zapobieganiu odczynom wywołanym przez promieniowanie nadfioletowe światła słonecznego stosuje się obecnie szeroko różnego rodzaju preparaty gotowe zawierające środki ochronne (głównie benzofenony i pochodne kwasu p-aminobenzoesowego).