Podczas leczenia antymetabolitami puryn oprócz działania cytotoksyczne- go występuje wzmożone tworzenie się kwasu moczowego z rozpadających się zasad purynowych DNA. Dodatkową przyczyną cierpień staje się wówczas dla chorych skaza moczanowa. W celu uniknięcia hiperurike- mii można podać łącznie z antymetabolitami inhibitor oksydazy ksanty- nowej, którym jest izomer pirazolopirymidynowy hipoksantyny o nazwie allopurynol (Ałlopurinol0, Milurit, Foligan, Ziloric). Allopurynol nie ma działania cytostatycznego, lecz hamuje utlenianie produktów rozpadli DNA do kwasu moczowego.

Allopurynol podaje się doustnie w dawce 300-600 mg/24 h. Jedynym istotnym działaniem niepożądanym allopurynolu jest nasilenie toksyczności merkaptopuryny.