Interferon okazał się skuteczny w leczeniu nowotworów chłoniaka (lymphoma) i raka gruczołu sutkowego. Lek podaje się pozajelitowo.

– 2 razy dziennie. Po podaniu dożylnym biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 2-4 h. Dawkowanie wynosi ok. 105 j.m./kg/24 h. Z najważniejszych działań niepożądanych należy wymienić objawy uczuleniowe i im- munosupresyjne.

Na razie jednak doświadczenie kliniczne jest zbyt małe, by definitywnie określić miejsce interferonu w leczeniu chorób nowotworowych. 1