Karmustyna (Carmustine0, BCNU, Nitrumon) jest dichloroetylonitrozo- mocznikiem, który różni się od pozostałych alkilujących leków tym, że jest stosunkowo dobrze rozpuszczalny w tłuszczach. Jest to bardzo toksyczny lek (wywołuje pancytopenię), który ze względu na wspomniane właściwości fizykochemiczne przenika do oun i jest stosowany w chemioterapii guzów mózgu (gliohlasloma) w dawce 100 mg/m2 powierzchni ciała, dożylnie raz na sześć tygodni.

Streptozotocyna (Streptozotocine0, Zanosar) jest pochodną nitrozomocz- nika występującą w naturze, wytwarzana jest przez Sireptomyces acio- mogenes. Używana jest w leczeniu nowotworów wywodzących się z wysp (5 trzustki. Mechanizm działania streptozotocyny polega na hamowaniu syntezy DNA. Hamuje ona wszystkie stadia podziałowe komórki. Jest inhibitorem nukleotydów pirydynowych i ważnych enzymów biorących udział w procesie glukoneogenezy.