Do najczęściej stosowanych fenoli należą: tymol, heksachlorofen, he- ksylorezorcyna, rezorcyna i in. Związki te wchodzą w skład różnych maści, zasypek, roztworów i aerozoli przeciwgrzybiczych.

Kwas salicylowy (Acidum salicylicum) mimo słabego działania przeciw- grzybiczego jest zaliczany do cennych środków w miejscowym leczeniu grzybic. Dodawanie 1-5% kwasu salicylowego do maści i zasypek jest wskazane zwłaszcza w leczeniu ognisk grzybicy z obecnością nadmiernego rogowacenia. Silnym działaniem przeciwgrzybiczym charakteryzują się niektóre pochodne kwasu salicylowego: salicylanilid (anilid kwasu salicylowego), 5-bromo-4-chlorosalicylanilid (wchodzi w skład preparatu Multifungin), buklozamid jest składnikiem preparatu Jadit – 10% maść, zasypka, roztwór.