W dermatologii stosunkowo rzadko ograniczamy się wyłącznie do leczenia ogólnego. Znacznie częściej stosuje się leczenie skojarzone: ogólne i miejscowe. Zasadnicze jednak znaczenie w leczeniu chorób skóry jak dotychczas ma stosowanie leków zewnętrznych.

Wynik działania miejscowego leków zależy m.in. od ich aktywności farmakologicznej, stężenia, podłoża, charakteru zmian skórnych i ich umiejscowienia oraz postaci leku.