Do najczęstszych dermatoz wirusowych zalicza się schorzenia z grupy opryszczek, ospy i brodawek. Jak dotąd w zasadzie nie dysponujemy lekami działającymi swoiście na wirusy. Pomocnicze znaczenie w miejscowym leczeniu zakażeń wirusowych oprócz środków odkażających i leków przeciwzapalnych mają próby wprowadzenia leków o działaniu przeciwwirusowym. Znaczenie praktyczne pod tym względem mają ido- ksurydyna, tromantadyna, widarabina i in.

Idoksurydyna (Idoxuridine0) jest to syntetyczny nukleozyd. Stosowana miejscowo w 0,l°/o roztworze w okresie prodromalnym przed wystąpieniem pęcherzyków opryszczki, działa hamująco na rozwój zmian. Dodanie DMSO wzmaga przenikanie leku do tkanek.

Działania niepożądane. Możliwość wystąpienia objawów podrażnienia skóry lub błon śluzowych oraz uczulenia kontaktowego (rzadko).