Zwalczanie chorób wirusowych sprowadza się jak dotychczas głównie do immunoterapii – wzmagania czynnej odporności przez wstrzykiwanie szczepionek (wakcynoterapia) oraz do wywoływania odporności biernej przez podawanie y-globulin (seroterapia). Mimo bowiem pewnych osiągnięć farmakoterapia chorób wirusowych jest właściwie dopiero w zalążku. Znane obecnie leki przeciwwirusowe nie niszczą wirusów i rzadko leczą choroby wirusowe – łagodzą głównie objawy choroby i zmniejszają śmiertelność.

Mogą one jednak zapobiegać zakażeniu przez zahamowanie absorpcji wirusa na powierzchni komórek i zahamowanie jego reprodukcji w komórce. Zakres działania leków przeciwwirusowych jest wąski, ograniczony najczęściej do jednego gatunku, a nawet do jednej odmiany wirusa.