W stanach zapalnych i wysiękowych skóry stosuje się środki o działaniu ściągającym, adsorpcyjnym i osłaniającym, dodawane do różnych podłoży. Odpowiednio do nasilenia stanu zapalno-wysiękowego mogą być stosowane w postaci roztworów (okłady, kąpiele, mazidła, lotiony, aerozole), maści, past lub zasypki. W leczeniu miejscowym stanów zapalnych skóry postępowanie powinno być tym łagodniejsze, im bardziej jest nasilony proces chorobowy.

Zasada rygorystycznego postępowania uległa zmianie z chwilą wprowadzenia do leczenia miejscowego różnego rodzaju związków steroidowych i ich pochodnych. Steroidy stosowane miejscowo mają postać maści, kremów, zawiesin, aerozoli, żeli i past.

Działanie farmakologiczne. Silne przeciwzapalne, przeciwwysiękowe, przeciwuczuleniowe, zwężające naczynia, zmniejszające odczyny naciekowe, poza tym działają m.in. przeciwświądowo i przeciwbólowo. W ce-