Leki sympatykomimetyczne działają krócej i z reguły nie porażają akomodacji. Zaliczamy do nich kokainę (2-4%), efedrynę (1-4%), nafazo- linę (0,05-0,1%), fenylefrynę (0,5‘-5%) oraz epinefrynę (0,5-2%). Leki sympatykomimetyczne powodują zwężenie naczyń krwionośnych, a tym samym wywierają działanie przeciwzapalne. W Polsce stosowane są ponadto Betadrin, produkowany w pojemnikach i zawierający nafazolinę (0,033%) i przeciwhistaminowo działająca benzhydramina (0,1%) oraz Rhmophenazol (Antistin-Privin) zawierający w pojemnikach nafazolinę (0,025%) i antazolinę (0,5%). Leki rozszerzające źrenicę znalazły zastosowanie w diagnostyce przy badaniu dna oka oraz w leczeniu zapalenia i zrostów tęczówki. Z działań niepożądanych należy wymienić przede wszystkim porażenie akomodacji, wykorzystywane jednak do badania refrakcji zwłaszcza u dzieci i młodzieży, oraz działanie ogólne po wchłonięciu do krwiobiegu.

Przeciwwskazaniem do stosowania leków rozszerzających źrenicę, zwłaszcza leków cykloplegicznych, jest jaskra. Porównanie działania leków rozszerzających źrenicę wywierających wpływ poprzez zakończenia układu autonomicznego zestawiono w tab.