Zwężenie źrenicy obserwuje się po ogólnym lub miejscowym zastosowaniu leków parasympatykomimetycznych oraz w mniejszym stopniu po zastosowaniu leków sympatykolitycznych. Leki te (miotica) zostały szczegółowo omówione w rozdz. 2. W okulistyce stosuje się niżej podane leki.

Chlorowodorek pilokarpiny (Pilocarpinum hydrochloricum) stosowany w stężeniach 1-2% nie wywiera działania miejscowo drażniącego. Działanie utrzymuje się ok. 8 h. Chlorowodorek pilokarpiny produkowany jest w postaci 2% kropli w pojemnikach oraz 2%> maści.