W suchym zapaleniu spojówki i rogówki, a także w innych stanach chorobowych połączonych z upośledzeniem wydzielania łez, stosuje sie 0,5% krople hydroksyetylocelulozy (Lacrimal). Hydroksyetyloceluloza jest substancją oleistą pozostającą w worku spojówkowym wiele godzin po zakropieniu i przez to chroniącą nabłonek spojówki i rogówki przed wysychaniem.

Mechaniczne lub chemiczne drażnienie spojówki lub rogówki prowadzi odruchowo do zwiększenia łzawienia. Właściwości te ma wiele związków, dla których przyjęto jednorodną nazwę lakrymatory. Nie mają one praktycznie żadnego znaczenia leczniczego. Do lakrymatorów zalicza się m.in. bromocyjanek benzylu, chloroacetofenon, bromoacetofenon, jodo- acetofenon, bromoaceton, jodek benzylowy i inne. W nadmiernych łza- wieniach występujących m.in. w stanach zapalnych spojówek wystarcza zastosowanie leczenia przyczynowego.