Jest to kompleks inozyny i p-acetamidobenzoesanu l-dimetyloamino-2- -propanolu, w stosunku 1 : 3. Obecność w cząsteczce inozyny, naturalnego czynnika odgrywającego istotną rolę w metabolizmie naturalnym puryn, sugeruje możliwość jego wpływu również na DNA i RNA. (Methi- soprinol0, Inosiplex, Prinosine, Immunoviral, Virusan). Cząsteczka kwasu p-acetamidobenzoesowego podobna do PABA kojarzy się z naturalną substancją obecną w ludzkich i zwierzęcych tkankach, a mająca charakter witaminy. Działanie metyzoprynolu jest wielokierunkowe.

Podkreśla się powinowactwo metyzoprynolu do makrofagów powoduje ona zwiększenie proliferacji makrofagów, a nadto zwiększa ich zdolność fagocytarną. Przy stosowaniu metyzoprynolu obserwuje się nadto wzrost aktywności przeciwwirusowej interferonu. Nie jest to jednak wynikiem efektu interferonoinduktorowego, lecz klasycznego synergizmu. Metyzoprynol wpływa na działanie interferonu zarówno w jego aktywności przeciwwirusowej, jak i przeciwnowotworowej. Charakteryzuje się po podaniu per os doskonałą dostępnością biologiczną, ale równocześnie szybko rozkłada się do monofosforanów zasad purynowych i pirymidynowych oraz kwasu moczowego. Przenika łatwo do tkanek, a jego niewielkie ilości w formie nie rozłożonej oraz metabolity wydzielane są z moczem. Jest lekiem bardzo dobrze tolerowanym i jedynie wyjątkowo wywołuje nudności, wymioty oraz przejściowo zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi i w moczu. Ponadto może wywierać słabe działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy oraz może potęgować hipertensyjne działanie norepinefryny może zatem wystąpić słaby efekt krążeniowy.