Na toksyczne działanie antybiotyku składają się: uszkodzenie mięśnia sercowego, uszkodzenie szpiku (głównie trombocytopenia), owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej,, gorączka, zaburzenia miarowości se-rca, niewydolność krążenia.

Daunorubicyna jest stosowana głównie w ostrej białaczce szpikowej. Łącznie z prednizonem antybiotyk ten stosuje się też w ostrej limfatycz- nej-białaczce u dzieci, które stały się oporne na inne leki cytostatyczne.