Na tych przykładach można uczyć się farmakologii (human pharma- cology). To co dawniej było niemożliwe nie tylko z powodu zakazów etycznych, ale z powodu niemożności śledzenia u człowieka efektów metabolicznych, elektrofizjologicznych, ruchowych, wydzielniczych

– 1 strukturalnych, dziś, dzięki fantastycznemu rozwojowi biochemii, elek-trofizjologii, technik pomiarowych, izotopowych, miniaturyzacji i inżynierii materiałowej stało się osiągalne.