(Luminalum) Podać 1-2 mg/kg. Dawkę można powtórzyć po 30 min do łącznej ilości 5 mg leku na kg Działanie leku jest długotrwałe (8-12 h). Lek działa depresyjnie na ośrodek oddechowy

Phenytoin sodium (Phe- nytoinum) Podać powoli dożylnie w dawce 150-250 mg i w razie potrzeby powtórzyć lek po 30 min w dawce 100-150 mg Pozażylne podanie leku może wywołać martwicę tkanek. Lek może być przyczyną zatrzymania pracy serca