również przeciwgośćcowo i jest stosowana w gośćcu stawowym, toczniu rumieniowym i innych kolagenozach. Wywołuje niekiedy zaburzenia czynności przewodu pokarmowego i przejściowe zaburzenia widzenia i słuchu.

Chlorochinę (Arechin – tabl. 250 mg) stosuje się w ostrej zimnicy w dawce średnio 1,5 g dziennie przez 3 dni. W celu zapobiegania nawrotom podaje się 300 mg raz w tygodniu.