Pochodne 8-aminochinoliny działają hepatotoksycznie (martwice wątroby!) i neurotoksycznie (uszkodzenie nerwów czaszkowych). Mogą również powodować niewydolność krążenia, a u osób z dziedzicznym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej wywołują hemolizę krwinek czerwonych i prowadzą do niedokrwistości hemolitycznej.

Najczęściej stosowanymi środkami z tej grupy jest prymachina (Primaquine – tabl. 13,2 mg i 26,3 mg) i jej homolog plazmochina oraz pen- tachina.

Związki te mają działanie podobne do chininy – są jednak mniej toksyczne. Najważniejszym przedstawicielem tej grupy jest chlorochina (Resochin). Działa ona na erytrocytarne postacie pierwotniaka zimnicy i jest uważana za zasadniczy lek przeciwzimniczy. Chlorochina działa