Vira-A – zawiesina 200 mg/ml w 5 ml. fiol. w dawce 10-15 mg/kg/24 h w postaci długotrwałego wlewu dożylnego. Rybawiryna jest półsyntetycżnym nukieozydem (l-(3-D-rybofuranoilo- -l,24-triazolo-3-karboksamid) działającym wirusostatycznie na ponad 20 różnych, wirusów RNA i DNA, m.in. wirusy heipes, grypy typu A i B, zapalenia wirusowego wątroby typu A i B, wirusy odry, ospy wietrznej oraz wirusy wywołujące zakażenia dróg oddechowych.

Mechanizm działania przeciwwirusowego nie jest w pełni wyjaśniony, chociaż prawdopodobnie podobny do acyklowiru. Rybawiryna ulega w komórce fosforylacji do aktywnego metabolitu, który hamuje wewnątrzkomórkowe namnażanie się (replikację) wirusów.