Prokarbazyna (Procarbazine hydrochloride0, Natulan, Matulane) jest N-izopropylo-a-(2-metylohydrazyno)-p-toluamidem o złożonym i niejasnym mechanizmie działania farmakologicznego. Prokarbazyna oprócz działania cytostatycznego ma działanie mutagenne, teratogenne, onko- genne(!) i immunosupresyjne, jest również inhibitorem MAO.

Lek dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, a w ciągu doby wydala się z moczem w 75% w postaci metabolitów.

Prokarbazyna stosowana jest głównie w chorobie Hodgkina w dawce 50-200 mg/24 h doustnie. Toksyczne działanie przejawia się uszkodzeniem czynności szpiku oraz działaniem depresyjnym na oun.