Proresid można stosować miejscowo. Jest lekiem o stosunkowo małej toksyczności i słabym działaniu immunosupresyjnym. Proresid rzadko wywołuje leukopenię i nie hamuje procesów odnowy tkankowej po zabiegach operacyjnych. W związku z tym jest stosowany w długotrwałych kuracjach (6-12 miesięcy) jako lek zapobiegający powstawaniu przerzutów, szczególnie po operacyjnym usunięciu guza nowotworowego. Podawanie preparatu Proresid można kojarzyć z radioterapią lub podawaniem innych leków przeciwnowotworowych. Proresid stosuje się również w nieoperacyjnych postaciach raka macicy, sutka, oskrzeli, żołądka oraz jamy nosowo-gardłowej.

Najczęstszym powikłaniem podczas doustnego podawania leku jest biegunka i nudności (podofilotoksyna jest drażniącym środkiem przeczyszczającym). W przypadku zbyt szybkiego wlewu dożylnego tego preparatu może nastąpić zapaść. W czasie długotrwałego leczenia dość rzadko pojawia się leukopenia, oligospermia lub łysienie. Konieczna jest okresowa kontrola leukocytozy.

Stosowane są również syntetyczne pochodne podofilotoksyny, takie jak: VM-26 (Vehem) i VP-16-213 (EPE) o właściwościach analogicznych do substancji macierzystej