W żywicowym wyciągu z korzenia Podophyllum emodi znajduje się po- licykliczny lakton o nazwie podofilotoksyna oraz jej P-D-glikozyd. Po- dofilotoksyna hamuje podziały mitotyczne w stadium metafazy. Pochodne podofilotoksyny – etylohydrazyd kwasu podofilinowego oraz benzy- v liclowane glikozydy z Podophyllum emodi – są znane pod handlową nazwą Proresid.

Proresid jest podawany w kroplowym wlewie dożylnym (400 mg) (100 ml) w dawkach zwiększanych od 425 do 850 mg/24 h. W leczeniu ambulatoryjnym Proresid stosuje się doustnie we wzrastających dawkach od 100 do 420 mg/24.h.