Ostatnio wprowadzono niezwykle cenny związek p-chlorofenyloamid kwasu 3-metylo-5-benzoiloaminoizotiazolo-4-karboksylowego (preparat Vratisolin w postaci 3% kremu), który jak się wydaje działa równie silnie przeciwzapalnie jak glikokortykosteroidy. Działa także przeciwwiru- sowo, przeciwbakteryjnie, a prawdopodobnie także przeciw grzybom drożdżakopodobnym.

Wskazania. Różne odmiany kliniczne wyprysku (kontaktowy, pieniąż- kowy, łojotokowy, potnicowy, podudzi, dziecięcy, powikłane nawet wtór- nym zakażeniem bakteryjnym), uczuleniowe zapalenie skóry, opryszczka zwykła, opryszczka nawrotowa narządów płciowych, ospa wietrzna, pół- pasiec, łuszczyca (postać erytrodermiczna oraz krostkowa).