Roztwór (so/u- tio) Płynna postać leku, który całkowicie rozpuszcza się w płynnym podłożu. Zawiesina, papka (suspensio) Zawiera substancje stałe zawieszone w podłożu płynnym w stanie nie rozpuszczonym.

Ciekle Mazidło (lini- mentum) Płynny lub półpłynny preparat sporządzony z co najmniej dwóch nie mieszających się i zwykle ciekłych składników.

Lakier (vernix) Ciekła postać leku, szybko wysychająca na powierzchni skóry z wytworzeniem cienkiej błonki (polimeryzacja tworzywa lub wysychanie rozpuszczalnika).