Rybawiryna wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego. Eliminuje się bardzo powoli (f0,5 > 24 h). Stosuje się ją w leczeniu grypy u dzieci, zwłaszcza w wirusowych zakażeniach układu oddechowego, w ospie wietrznej, odrze, w zakażeniach wywołanych wirusami herpes (gingivostomatitis, genitalis, zoster) oraz w zapaleniu wirusowym wątroby.

Rybawiryna jest na ogół dobrze tolerowana. Donoszono jednak m.in. o wystąpieniu objawów świadczących o uszkodzeniu wątroby, upośledzeniu funkcji wydzielniczej nerek i zmianach hematologicznych. Z tego powodu jest przeciwwskazana u chorych ze znacznym zwyrodnieniem miąższu wątroby, nerek i szpiku kostnego.