Poza płukaniem żołądka najistotniejszymi elementami terapii zatrucia salicylanami są: wyrównywanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasado- wej (najczęściej kwasicy) i gospodarki wodno-elektrolitowej (odwodnienie, niedobór potasu), zwalczanie gorączki oraz objawów skazy krwotocznej. Istniejącą kwasicę zwalczać podaniem wodorowęglanu sodowego (jako roztwór 1/6 lub 1 mol), a nie mleczanu sodowego. Niedobory wodne i elektrolitowe uzupełniać drogą’pozajelitową, wysoką gorączkę zwalczać zimnymi okładami całego ciała lub zanurzaniem chorego w kąpieli wodnej o temp. 16-28°C. Zmniejszeniu biosyntezy protrombiny należy przeciwdziałać podaniem witaminy K. W ciężkich zatruciach leczeniem z wyboru jest hemodializa.

Przy krwawieniach z przewodu pokarmowego spowodowanych ulcero- gennym działaniem salicylanów może zajść potrzeba przetaczania krwi.