Są stosowane w stanach chorobowych, których leczenie wymaga przekrwienia skóry, w celu pobudzenia czynności troficznych i usprawnienia krążenia obwodowego (w przypadkach zastoju). Środki te najczęściej stosuje się w roztworach alkoholowych lub maściach.

Wskazania. Łysienie plackowate (aleopecia areata), łysienie na tle ło- jotolcowym (typu męskiego) lub wypadanie włosów na innym tle, odmroźmy (peiniones), niektóre postacie kliniczne twardziny skóry.

Właściwości drażniące skórę i wywołujące jej przekrwienie mają: kwas octowy (Acidum aceticum) i salicylowy (Acidum salicylicum), chloroform (Chloroformium), alkohol i alkoholowe roztwory różnych substancji czynnych farmakologicznie (10°/o spirytus kamforowy, spirytusowy roztwór jodu), rezorcyna, fenol, formalina, nalewki z pieprzu tureckiego (Tinctu- la Capsici) i kantarydyny (Tinctuia Canthaiidis), olejek terpentynowy (Oleum Teiebinthinae).