(Trimedal) Podać powoli dożylnie 1 g. Nie przekraczać dawki 5 g Lek skuteczny nie we wszystkich rodzajach drgawek

Poszczególne hasła podano w kolejności alfabetycznej. Nie podawano dawkowania poszczególnych odtrutek wówczas, jeżeli nie odbiegało ono od podanego w tab. 20.1.

Leczenie zatruć lekami o podobnych właściwościach chemicznych i tok-sykologicznych omówiono najczęściej pod jednym hasłem (np. glikozydy nasercowe, opioidy, barbiturany, salicylany, trójpierścieniowe leki prze- ciwclepresyjne itd.).