W chemioterapii nowotworów stosuje się duże dawki estrogenów: estron (Estrone0, Oestronum) 1-5 mg domięśniowo lub dietylostylbe- strol (Diethylstilbestrol0, Stilboestrolum) 5-15 mg domięśniowo 1-2 razy dziennie.

Androgeny> np. testosteron (Testosterone propionate0, Testosteronum propionicum), są stosowane w leczeniu raka sutka u kobiet przed okresem pokwitania. Androgeny hamują rozrost komórek nowotworowych w guzie, jak również w przerzutach, z wyjątkiem przerzutów do wątroby i oun.

Mechanizm działania tych hormonów w przypadku raka sutka nie jest całkowicie wyjaśniony. Podobnie jak w przypadku estrogenów występuje działanie hamujące czynność przysadki. Być może przy podaniu dużych dawek testosteronu (25 mg domięśniowo 4 razy tygodniowo) pojawia się bliżej nie znane bezpośrednie działanie androgennego steroidu na komórki nowotworowe. Na początku leczenia może wystąpić nasilenie bólów, poprawy należy oczekiwać po upływie 2-3 miesięcy.